ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “วันปีใหม่” 28 ธันวาคม 2557
โดยในวันงานจะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งกีฬา เล่นเกมส์ การแสดง การจับของขวัญ และอื่น ๆ
>>>

ขอเชิญร่วมงานวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์
(9 เมษายน 2558) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงชมกิจกรรม การแสดงต่าง ๆ >>>
ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ “บ้านวาสนะเวศม์” โดยการบริจาคเงินและไถ่ชีวิตโค-กระบือในวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี >>>
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง
โดยในวันงานจะจัดให้มีกิจกรรมการแสดงและอื่น ๆ
>>>

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร/โทรสาร. 0-3574-3277 0-3574-3077

จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
9 จังหวัดภาคกลางประจำปี 2557 (ณ 11 ก.พ. 58)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
พระนครศรีอยุธยา
53,275
72,972
126,247
อ่างทอง
21,700
30,575
52,275
สิงห์บุรี
17,496
24,320
41,861
ชัยนาท
27,106
35,954
63,060
สระบุรี
37,690
49,727
87,417
นครสวรรค์
78,095
99,752
177,847
อุทัยธานี
24,535
30,695
55,230
ลพบุรี
52,045
65,420
117,465
พิจิตร
40,798
52,732
93,530
จำนวนผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
15 สิงหาคม 2558
60
138
198
 
ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครจิตอาสา
รับสมัครจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ
รับสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์สถานที่ภายในศูนย์ฯ
รับสมัครจิตอาสางานบ้าน-งานครัว
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน